ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN - XXVI DISTRESSeksyen 199. Borang permohonan.


Suatu permohonan untuk distres hendaklah dibuat melalui ikrar dalam borang yang ditetapkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.