ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIANSeksyen 89. Tarikbalik tuntutan.


Pihak menuntut boleh, pada bila-bila masa sebelum hukuman, menarikbalik mana-mana pembicaraan sepenuh atau sebahagian darinya dengan memberi notis kepada pihak kena tuntut.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.