ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXI - PENGHINAAN MAHKAMAH
`Seksyen 239. Menggugurkan perintah.


Suatu perintah menghukum kesalahan menghina Mahkamah boleh digantung, digugur atau dipinda oleh Mahkamah atas sebab yang cukup, dan khususnya, tetapi tanpa menyentuh keluasan peruntukan di atas, jika pesalah yang telah disabitkan memohon ampun atau sebaliknya membersihkan penghinaannya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.