ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 141. Jenis-jenis perlaksanaan.


(1) Sesuatu perintah perlaksanaan boleh mengarahkan belif-
membuat mana-mana dua atau lebih tindakan tersebut bersekali atau secara alternatif.

(2) Tiap-tiap perintah perlaksanaan hendaklah menyatakan cara mana dari yang tersebut di atas yang dia mahu menjelaskan dan boleh menentukan mana-mana harta yang berkenaan.

(3) Suatu perintah perlaksanaan lanjutan boleh dikeluarkan atas permohonan mana-mana si piutang-hukuman jika ia adalah mengenai harta lain atau perlaksanaan secara yang lain dari yang telah disebutkan dalam perintah perlaksanaan semasa.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.