ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 14. Orang tak siuman.


Mana-mana orang tak siuman boleh menuntut atau dituntut melalui penjagasahnya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.