ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 120. Nota keterangan.


Mahkamah hendaklah merekodkan dalam Bahasa Malaysia keterangan yang diberi dan, sekadar yang difikirkan patut, hujjah undang-undang yang dibuat, termasuklah mana-mana bantahan kepada keterangan, dan boleh merekodkan pandangannya terhadap tingkahlaku saksi dan perkara-perkara lain yang matan. Mahkamah, kecuali jika ia memberi hukuman bertulis, hendaklah juga membuat nota hukuman atau perintahnya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.