ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 12. Pindaan dan penyampaian.


Jika berlaku pertukaran pihak-pihak semasa mana-mana perbicaraan belum selesai-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.