ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 218. Peremitan melalui pos.


(1) Pendaftar boleh dengan budibicaranya dan jika dipohonkan sedemikian meremit melalui pos apa-apa wang yang hendak dibayar keluar oleh Mahkamah.

(2) Jika wang diremitkan melalui pos, Pendaftar hendaklah mengambil resitnya sebelum remitan itu dibuat dan penerimaan remitan itu hendaklah menjadi risiko penerima
.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.