ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 171. Penyampaian permohonan.


(1) Sesuatu permohonan oleh penjamin untuk dilepaskan hendaklah diserahkan kepada pihak menuntut dan pihak kena tuntut kecuali jika Mahkamah memerintah sebaliknya.

(2) Sesuatu permohonan oleh pihak kena tuntut untuk melepaskan jaminan hendaklah diserahkan kepada pihak menuntut kecuali Mahkamah memerintah sebaliknya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.