ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXII - PERLAKSANAAN OLEH MAHKAMAH-MAHKAMAH LAINSeksyen 180. Takrif.


Dalam Bahagian ini "hukuman" termasuklah sesuatu perintah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.