ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMANSeksyen 61. Penolakan dan pindaan.


Pendaftar boleh enggan menerima atau boleh mengembalikan untuk pindaan mana-mana surat guaman yang tidak mematuhi Bahagian ini, dan, jika surat guaman itu ialah pernyata tuntutan, Pendaftar tidak boleh mengeluarkan saman.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.