ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASASeksyen 50. Bentuk perintah.


Perintah penyampaian di luar bidang kuasa hendaklah menetapkan tarikh bagi kehadiran orang itu dan Mahkamah hendaklah mengiktiraf dan boleh memerlukan keterangan berkenaan dengan bentuk perhubungan dan pengangkutan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.