ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 220. Buku akaun.


Mahkamah hendaklah menyelenggara buku-buku akaun sepertimana yang dikehendaki oleh Perintah- perintah Am atau oleh Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.