ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIII - PERINTAH MENGENAI HARTASeksyen 186. Kuasa tambahan.


Mahkamah boleh bagi apa-apa maksud Bahagian ini membenarkan mana-mana orang untuk memasuki premis yang bertutup dengan paksa, jika perlu, dan untuk mengambil contoh, membuat pelan, model, atau rajah atau menjalankan kajian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.