ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 176. Tarikh perintah tangkap.


Mana-mana perintah tangkap di bawah Enakmen ini hendaklah mengandungi tarikh bila ianya dibuat dan hendaklah terus berkuatkuasa selama setahun sahaja daripada tarikh itu, kecuali tarikh itu dipanjangkan oleh Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.