ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN X - PERMOHONANSeksyen 74. Perbicaraan.


Mana-mana permohonan, jika dipertikaikan, hendaklah dibicarakan dalam Mahkamah terbuka kecuali jika dibenar dibicarakan oleh Pendaftar.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.