ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


SENARAI PINDAANUndang-undang yang memindaTajuk ringkasTarikh mula berkuatkuasa

En. 10/91Enakmen Aturcara Mal Islam (Pindaan) 19911 Oktober 1991
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.