ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIV - PEMBICARAAN BANTAHANSeksyen 189. Belif tidak boleh jual.


Apabila bantahan telah difail dan disampaikan kepadanya seperti tersebut, belif tidak boleh menjual harta yang dipersoalkan tanpa izin Mahkamah, kecuali jika harta itu mudah rosak atau lusuh, dan jika sekiranya penjualan dibuat juga belif hendaklah membayar hasil mana-mana penjualan itu ke dalam Mahkamah sementara menunggu perintah selanjutnya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.