ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 167. Notis hukuman.


(1) Suatu permohonan mendapat notis yang selepas ini disebut notis hukuman hendaklah dibuat dengan ikrar.

(2) Notis hukuman itu hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan.

(3) Pada membuat perintah memenjara, waran memenjara itu hendaklah seperti dalam borang yang ditetapkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.