ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 135. Kewajipan mematuhi.


Tiap-tiap orang yang diarahkan oleh mana-mana hukuman untuk melakukan apa-apa tindakan hendaklah mematuhinya tanpa desakan, dan adalah tidak perlu untuk menyampaikan kepadanya hukuman itu atau apa-apa notis mengenainya kecuali seperti diperuntukkan dalam seksyen 131 (2).Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.