ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 146. Rampasan dan penyerahan.


Apabila perlaksanaan diperintah secara rampasan dan penyerahan sesuatu barang-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.