ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 212. Bayaran kepada Mahkamah.


Wang yang dibayar ke dalam Mahkamah boleh dibayar kepada Pendaftar dengan menghantar suatu surat atau memorandum menyatakan untuk akaun apa wang itu dibayar.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.