ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASASeksyen 49. Bila dibenarkan.


(1) Mahkamah boleh memerintahkan penyampaian di luar bidang kuasanya mana-mana surat perintah apabila-
(2) Mana-mana perintah yang mengizinkan supaya dilaksanakan penyampaian tersebut hendaklah mengarahkan cara penyampaian wajar dilaksanakan dan bagaimana penyampaian itu boleh dibuktikan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.