ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVI - IKRARSeksyen 112. Memfailkan.


Tiap-tiap ikrar hendaklah difailkan sebelum diguna, kecuali Mahkamah boleh mengizinkan ianya diguna atas akujanji bahawa pihak itu akan memfailkannya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.