ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 256. Fee, deposit dan perbelanjaan.


Apabila fee atau deposit dikenakan mengenai apa-apa tindakan, atau apa-apa perbelanjaan perlu digunakan untuk melakukan sesuatu tindakan itu, pegawai yang bertugas untuk melakukan tindakan itu tidak boleh membuat sesuatu sehingga fee atau deposit atau amaun perbelanjaan itu telah dibayar terlebih dahulu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.