ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMANSeksyen 53. Pernyata tuntutan.


(1) Tiap-tiap pernyata tuntutan hendaklah ditandatangani oleh pihak menuntut atau peguamnya dan hendaklah mengandungi-
(2) Jika terdapat lebih dari satu alasan tindakan tiap-tiap alasan dan pelepasan yang dituntut mengenainya hendaklah dinyatakan satu persatu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.