ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 257. Pengecualian kakitangan Mahkamah.


Tiada seorang pegawai mana-mana Mahkamah boleh menjadi penjamin, atau menandatangani apa-apa resit atau dokumen, atau menerima apa-apa wang untuk dan bagi pihak mana-mana pihak kepada mana-mana pembicaraan di dalam Mahkamah, atau mengambil bahagian atau sebaliknya menjadi pembeli secara terus atau tidak di mana-mana penjualan oleh Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.