ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVIII - HUKUMAN DAN PERINTAHSeksyen 127. Hukuman atas persetujuan.


Hukuman atas pengakuan atau persetujuan pihak-pihak boleh direkodkan oleh Mahkamah atau Pendaftar pada bila-bila masa.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.