ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 263. Persetujuan.


Suatu persetujuan boleh dibuat atau dibuktikan mengikut cara yang Mahkamah atau Pendaftar boleh meluluskan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.