ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 105. Hadirin.


Mana-mana orang yang berada di dalam Mahkamah boleh diperintah memberi keterangan, atau mengemukakan apa-apa dokumen yang semasa itu berada dalam milik atau jagaannya tanpa menyampaikan sapina.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.