ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 97. Rekod Mahkamah.


Sapina tidak boleh dikeluarkan untuk mengemukakan rekod mana-mana Mahkamah, tetapi Mahkamah boleh, mengikut budibicaranya, mengarah supaya rekod itu dikemukakan. Dokumen yang dikemukakan itu tidak boleh ditanda. Pengemukaan rekod-rekod asal tidak boleh diminta jika satu salinan sah atau salinan pejabat adalah memadai.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.