ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 232. Pembahagian.


Mengenai kehadiran bagi maksud dua atau lebih pembicaraan yang berbeza, elaun-elaun di bawah Bahagian ini bolehlah dibahagikan mengikut kadar.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.