ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


Tajuk panjang & Mukadimah

BETA SETUJU,
HAJI ABDUL HALIM,
Sultan Negeri Kedah
(MOHOR KERAJAAN)
7hb Rabiulawal, 1404.

12hb Disember, 1983.


Suatu Enakmen untuk meminda dan menyatukan Undang-undang yang berkaitan dengan Peraturan-peraturan Mal di Mahkamah Syariah.

MAKA DIPERBUAT UNDANG-UNDANG INI oleh Dewan Undangan Negeri Kedah seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.