ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 144. Garnishmen.


(1) Dalam seksyen ini "harta" termasuk hutang yang perlu dibayar oleh garnishee kepada si piutang-hukuman.

(2) Bila perlaksanaan diperintahkan dengan cara menahan harta di dalam milik atau kawalan seorang garnishee-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.