ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 221. Kos Perkhidmatan.


Tiada apa-apa kos perkhidmatan boleh dituntut dari mana-mana kumpulanwang yang disimpan oleh Mahkamah dan yang tidak dilaburkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.