ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVIII - KUASA PENDAFTAR DAN KADISeksyen 208. Kuasa Kadi Besar.


Seseorang Kadi Besar boleh menjalankan semua kuasa dalam Mahkamah atau dalam kamar yang diberi kepada Pendaftar di bawah seksyen 207.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.