ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 229. Saksi.


Seorang yang perlu menghadiri Mahkamah sebagai saksi nyataan hendaklah dibenarkan sejumlah wang yang sewajarnya mengikut Jadual Kedua.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.