ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVIII - HUKUMAN DAN PERINTAHSeksyen 128. Penentuan hukuman atau perintah.


Mahkamah hendaklah menentukan perkara-perkara di dalam sesuatu hukuman atau perintah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.