ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIANSeksyen 93. Tarikbalik pembelaan.


Pihak kena tuntut boleh pada bila-bila masa dengan memberi notis pada pihak menuntut menarikbalik pembelaannya atau sebahagian darinya dan hendaklah dalam keadaan itu dihalang daripada membela pembicaraan itu atau sebahagian darinya mengikut mana-mana yang berkenaan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.