ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIANSeksyen 94. Penyelesaian.


(1) Apabila sesuatu tindakan itu telah diselesai mengikut perjanjian pihak-pihak-
(2) Mana-mana pihak kepada sesuatu tindakan yang telah diselesaikan boleh mendapat suatu salinan sah mengenai penyelesaian yang dicatitkan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.