ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXI - PENGHINAAN MAHKAMAHSeksyen 241. Pembicaraan tanpa tauliah.


Seorang yang membuat apa-apa tindakan atau mengambil apa-apa langkah perbicaraan atas nama atau bagi pihak orang lain dan ia ketahui bahawa ia bukan dibenarkan dengan sahnya di sisi undang-undang oleh orang itu adalah melakukan kesalahan menghina Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.