ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 233. Pekerja laut.


Elaun khas bolehlah dibayar oleh Mahkamah kepada orang yang bekerja di lautan yang telah ditahan di daratan untuk menjadi saksi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.