ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASASeksyen 52. Perubahan perintah.


Mana-mana perintah penyampaian di luar bidangkuasa boleh diubah oleh Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.