ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 151. Penggunaan hasil.


Belif hendaklah menggunakan semua wang yang dilevi atau diterima olehnya melalui perlaksanaan mengikut susunan berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.