ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIANSeksyen 48. Perubahan perintah.


Mana-mana perintah untuk penyampaian, atau untuk penyampaian ganti, boleh diubah oleh Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.