ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVII - WASI DAN PENTADBIRSeksyen 205. Hukuman de bonis futuris.


Di mana suatu hukuman itu perlu dilaksanakan dari mana-mana harta si mati yang mungkin diterima oleh wasi pada masa hadapan yang perlu ditadbirkan olehnya, perintah perlaksanaan tidak boleh dikeluarkan tanpa izin Mahkamah dan notis permohonan perintah itu hendaklah disampaikan kepada wasi. Jika pembaziran dikatakan berlaku semenjak tarikh hukuman itu, perlaksanaan boleh diperintahkan terhadap wasi setakat pembaziran dan kos itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.