ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XII - PINDAANSeksyen 82. Pembicaraan cacat.


Mahkamah boleh pada bila-bila masa, atas kehendaknya atau atas permohonan mana-mana pihak, dan mengikut syarat-syarat yang tertentu, memerintah-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.