ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIANSeksyen 91. Kesan ke atas pembicaraan-pembicaraan berikutnya.


Sesuatu tarikbalik hendaklah menjadi pembelaan res judicata pada pembicaraan berikutnya melainkan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.