ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 20. Pihak kena tuntut remaja mencapai dewasa.


Jika seorang pihak kena tuntut remaja mencapai dewasa ketika menunggu perbicaraan, ia atau penjagasahnya boleh memfailkan surat ikrar yang membuktikan kedewasaannya, dan tajuk tindakan kesnya hendaklah dipinda, dan penjagasahnya hendaklah dilepaskan tertakluk kepada persoalan kos berbangkit dari kecuaian atau salahlakunya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.