ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 138. Tempoh perintah.


Tiap-tiap perintah itu hendaklah berkuatkuasa selama setahun tetapi boleh semasa ianya masih berkuatkuasa dilanjutkan tempoh kuatkuasa itu oleh Mahkamah secara mencatitkan ke atasnya tempoh masa lanjutan itu. Tiap-tiap satu lanjutan itu hendaklah tidak melebihi satu tahun, dan jumlah lanjutan itu tidak boleh melebihi enam tahun.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.